​​​​​​​VINH DANH LEADER XUẤT SẮC Tháng 2 - Hòa Bình Group

31/03/2023

Hòa Bình Group vô cùng tự hào và hãnh diện bởi đội ngũ kế cận – những cánh tay nối dài – những nhà lãnh đạo với thành tích vô cùng xuất sắc .

Đội ngũ Leader luôn thể hiện tinh thần của Chiến binh tiên phong: đi đầu trong mọi chiến dịch, luôn bám sát chiến lược của HBG; hành động quyết liệt, chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ; dẫn dắt đội nhóm từng bước hoàn thành mục tiêu với Sứ mệnh “Xóa mù mỹ phẩm” “ Bảo vệ dòng máu sạch” trên mọi miền đất nước Việt Nam.

Họ chính là bằng chứng của sự cam kết, tập trung, khao khát và luôn bứt phá vượt đích để mang vinh quang về cho đội nhóm của mình.

Với sự bản lĩnh, cương quyết, khả năng truyền cảm hứng, truyền động lực tới cả hệ thống, những Leader xuất sắc tháng 2 đó chính là:

1. GĐKD Ngọc Anh

2. GĐKD Hoài Thương

3. GĐKD Thu Trang

4. GĐKD Huyền My

5. GĐKD Thanh Việt

6. GĐKD Nguyễn Thanh Thủy

7. GĐKD Nguyễn Duyên

8. GĐKD Ngọc Huyền

9. GĐKD Thủy Đỗ

10. GĐKD Len Phạm

11. GĐKD Đức Tiến

12. GĐKD Hoài Nguyễn

13. GĐKD Hoa Trà My

14. PGĐKD Hà Phương

Đồng đội làm ta vang danh .

Kết quả ấn tượng này chính là sự đoàn kết, cùng nhìn về mục tiêu chung của mỗi thành viên trong team bởi “ Muốn đi xa thì đi cùng nhau”

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edally GĐKD Yhu Mong HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 1,655,985,600 VNĐ TỐNG THƯƠNG: 127,182,334 VNÐ (108,344,334 VNĐ tiền mặt 18,838,000 hiện vật+ vàng)'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edally GĐKD Pham Die DisTis iền HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 600,000,000 VNĐ TỐNG THƯƠNG: 48,360,000 VNĐ (45,000,000 VNĐ tiển mặt 360,000 hiện vật vàng)'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edally T GĐKD Huata Myj HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: :600,000,000 VNÐ TỐNG THƯỞNG: 53,750,000 VNĐ (31,500,000 VNĐ tiền mặt 22,250,000 hiện vật vàng)'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edally GĐKD en Pham HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 605,000,000 VNĐ TỐNG THƯƠNG: 64,928,000 VNÐ (31,500,000 VNĐ tiên mặt 33,428,000 hiện vật vàng)'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edally GĐKD Hesi Kayas HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 600,000,000 600,00 VNĐ TỐNG THƯƠNG: 46,500,000 VNĐ (46,500,000 VNĐ tiền mặt vàng)'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edally PEE GĐKD Dge Huyên HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 610,000,000 VNĐ TỐNG THƯƠNG: 99,000,000 VNÐ (46,500,000 VNĐ tiền mặt 52,500,000 hiện vật vàng)'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edally m GĐKD D hủy HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 600,000,000 VNĐ TỐNG THƯỞNG: 50,280,000 VNĐ (31,500,000 VNĐ tiền mắt 18,780,000 hiện vật vàng)'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edally GĐKD Thanh TharVet Viel HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 1,200,052,000 VNĐ TỐNG THƯƠNG: 151,280,000 VNĐ (87,000,000 VNĐ tiển mặt 64,280,000 hiện vật+ vàng)'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edall GĐKD Nayje Thanh Thúy HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 1,001,252,000 VNĐ TỐNG THƯỞNG: 104,687,000 VNĐ (82,500,000 VNĐ tiền mặt 22,187,000 hiện vật vàng)'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edally GĐKD Hesi Thony HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 2,089,696,000 VNĐ TỐNG THƯƠNG: 224,637,888 VNĐ (180,000,000 VNĐ tiển mặt 44,637 888 hiện vật vàng)'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edally GĐKD Nayie Deyên uyên HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 800,088,000 VNĐ TỐNG THƯƠNG 87,210,000 VNÐ (62,000,000 VNĐ tiển mặt 25,210,000 hiện vật+ vàng)'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edalle mn GĐKD Ktuyên M HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THANG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 1,407,760,000 VNĐ TỐNG THƯƠNG: 219,758,000VNĐ (157,500,000 VNĐ tiền mặt 62,258,000 hiện vật vàng)'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Edally Edally Tdenat PHÃ GĐKD He Phtng HOA BINH GROUP ĐẠT LEADER XUẤT SẮC THÁNG 02.2023 ĐẠT DOANH SỐ: 424,000,000 VNÐ TỐNG THƯƠNG: 66,300,000 (21,000,000 VNĐ tiền mặt to 45,300,000 hiện H vàng)'

Thong ke