Nhân viên video editor

Lương: 10.000.000 - 12.000.000| Nơi làm việc: Hà Nội| Vị trí: Nhân viên
Ngày đăng : 10 - 09 - 2020| Hạn nộp hồ sơ : 30 - 04 - 2019

Nhân viên Thiết kế

Lương: 10.000.000 - 12.000.000| Nơi làm việc: Hà Nội| Vị trí: Nhân viên
Ngày đăng : 30 - 03 - 2019| Hạn nộp hồ sơ : 30 - 04 - 2019

Nhân viên Content Marketing

Lương: 10.000.000 - 12.000.000| Nơi làm việc: Hà Nội| Vị trí: Nhân viên
Ngày đăng : 30 - 03 - 2019| Hạn nộp hồ sơ : 30 - 04 - 2019

Nhân viên chăm sóc khách hàng đại lý

Lương: 10.000.000 - 12.000.000| Nơi làm việc: Hà Nội| Vị trí: Nhân viên
Ngày đăng : 30 - 03 - 2019| Hạn nộp hồ sơ : 30 - 04 - 2019

Thong ke