VINH DANH NHỮNG NGÔI SAO MỚI NỔI BẬT NHẤT CỦA EDALLY BH THÁNG 5/2021

07/06/2021

Là những gương mặt mới trên bản đồ thực phẩm chăm sóc sức khỏe Edally BH, họ đang và sẽ là những nhân tố không thể thiếu những hành trình nhân văn của Edally BH giúp mang đến người Việt vẻ đẹp và sức khỏe trường tồn.

Những ngôi sao mới của Edally BH Tháng 5/2021 gọi tên

Vị trí thứ nhất thuộc về TĐL Phạm Quốc Việt - 525.508.000 VNĐ

2. TĐL Nguyễn Xuân Hiệp - doanh số 500.000.000

3. TĐL Lê Thị Nhân - doanh số 415.168.000

 

Thong ke