Vinh danh các lãnh đạo triển vọng Edally BH tháng 12 năm 2020

04/01/2021

Họ là những lãnh đạo triển vọng vừa có tâm, vừa có tầm, dốc sức tâm huyết, ý chí, sự quyết tâm cao độ để vừa bùng nổ doanh số, vừa mang nhiều giá trị sức khỏe cộng đồng.

Đây là những người không chỉ luôn nỗ lực nâng cao khả năng dẫn dắt hệ thống, mà lúc nào cũng cố gắng để doanh số luôn vượt target đề ra.

Cùng Edally BH điểm danh những gương mặt lãnh đạo triển vọng với doanh số bứt phá trong năm 2020.

Tổng đại lí Nguyễn Thị Duyên vượt target 878%

Tổng đại lý Nguyễn Thị Hồng Nhung vượt target 500%

Tổng đại lý Nguyễn Xuân vượt target 409%

Tổng đại lý Nguyễn Thị Hồng Phượng vượt target 378%

Tổng đại lý Ngô Thư vượt target 200%

Tổng đại lý Đào Nương vượt target 200%

Tổng đại lý Nguyễn Quyên vượt target 200%

Tổng đại lý Trần Sâm vượt target 151%

Tổng đại lý Nguyễn Thị Oanh vượt target 130%

Chúc các chị sẽ thành công hơn nữa trong năm 2021 để vươn lên tầm lãnh đạo xuất sắc, trở thành những thủ lĩnh tiếp theo của Edally BH.

Thong ke