VINH DANH LÃNH ĐẠO TRIỂN VỌNG THÁNG 3/2021

17/04/2021

Tháng 3 vừa qua chứng kiến sự tăng tốc của rất gương mặt triển vọng. Đây là những con người đã vượt qua cả những target đề ra để mang các sản phẩm Edally BH đến tận tay người tiêu dùng.

Đứng đầu danh sách là TĐL Tuyết Minh đã vượt target 476%

2. TĐL Nguyễn Lanh đạt 350%

3. TĐL Trần Sâm đạt 320%


 4. TĐL Ngô Quang Tuấn đạt 250%


 5. TĐL Nguyễn Xuân đạt 234%


6. TĐL Phạm Thị Ninh đạt 200%

7. TĐL Sỹ Thị Kim Dung đạt 150%

Xin chúc mừng các chị, chúc các chị tháng mới bùng nổ doanh số thật mạnh mẽ, bứt phá giới hạn, sớm trở thành một trong những thủ lĩnh xuất sắc của Edally BH