Vinh danh những ngôi sao mới nổi bật nhất của Edally BH tháng 3/2021

17/04/2021

Là những gương mặt mới trên bản đồ thực phẩm chăm sóc sức khỏe Edally BH, họ đang và sẽ là những nhân tố không thể thiếu những hành trình nhân văn của Edally BH giúp mang đến người Việt vẻ đẹp và sức khỏe trường tồn.

Những ngôi sao mới của Edally BH Tháng 3/2021 gọi tên

Vị trí thứ nhất thuộc về TĐL Khúc Đình Kiên - 415.048.000 VNĐ

2. TĐL Thu Phạm - 400.000.000 VNĐ

3. TĐL Hồng Ngọc - 400.000.000 VNĐ

 4. TĐL Phạm Thúy - 400.000.000 VNĐ

5. TĐL Lê Thị Hương - 400.000.000 VNĐ

6. TĐL Bích Huệ - 400.000.000 VNĐ

Một lần nữa xin được chúc mừng 3 ngôi sao mới trong tháng 3 của Edally BH

Thong ke